1957
Jaakon vanhemmat Mirja ja Martti Virtanen ostivat 1958 Gustav Segerin tilan Kemiön Prästgårdenista (Pappilasta) ja
muuttivat Kiikalasta.
Uusi asuinrakennus valmistui 1960, sitä laajennettiin 1987 (työvaatehuone, sauna ja pesuhuone).

1983 Jaakko osti 30 ha metsää Kemiön Pedersåsta.

1983 Jaakko ja Seija ostivat lehmät (ensimmäisen vasikan nimeksi tuli Oma) ja vuokrasivat navetan.

1984 Rakennettiin uusi pihattonavetta. 1985 rakennettiin rehusiilot ja -lato.

1987 Tehtiin sukupolvenvaihdos, kaupassa tuli 20 ha peltoa ja 40 ha metsää.

1995 Ostettiin 20 ha peltoa ja 30 ha metsää sekä kuivuri Kemiön Ekniemestä, joka sijaitsee päätilalta 10 km Turun suuntaan.
Ekniemen tila rajoittuu merenlahteen.

1999 Rakennettiin toinen lantala. Molemmat lantalat katettiin 2000.

2000 Ostettiin Kemiön Kårkullasta monta vuotta vuokralla ollut 4,5 ha:n avo-ojissa oleva pelto.
Pelto salaojitettiin kesällä 2002.

2001 Ostettiin Kemiön Ekniemestä 2,5 ha metsäalue, jossa on 240 m2 vapaa-ajanrakennusoikeutta.

2003 Kesäkuussa ostettiin Kemiön Ekniemessä 240 m2 konehalli (rak. 1990) ja 0,25 ha maata erillisenä tilana.
Lisämaa rajoittuu v. -95 ostettuun tilaan.
Marraskuussa ostettiin 1,5 ha peltoa, joka rajoittuu yhteen Ekniemen peltolohkoista. (Eri myyjä kuin Ekniemen muissa kohteissa)

2003 syksyllä tehtiin Ekniemessä vesijättömaan lunastus ja Ympäristökeskuksen luvalla ruopattiin veneväylää
talvella 2003-2004 ja kesällä 2004.

2005 Kemiön Ekniemessä ostettiin eräältä perikunnalta 6 ha peltoa sekä 20 ha metsää ja jkv joutomaata. Tämäkin tila rajoittuu jo ennen omistamiimme peltoihin ja metsään.
Kesällä rakennettiin laituri.
Syksyllä ostettiin Västanfjärdistä viisi Highland cattle -eläintä: sonni, kaksi lehmää, hieho ja vasikka.

2006 Rakennetiin hakelämpökeskus.

Ekniemen pelloista osa on matalaa rantapeltoa ja sinne rakennettiin keväällä aitaus jonne sijoitettiin Higland cattle -eläimet. Ekniemen pellot rajoittuvat useamman hehtaarin laajuisen kaislikkoon, mikä hyödynnetään myös laitumena.